Nils Ferlin-Sällskapet
Årsmötet den 21 oktober 2020


På grund av coronapandemin är det fortfarande inte möjligt att hålla ett vanligt årsmöte, så vi är tvungna att genomföra det skriftligt. Här finns därför en dagordning med förslag till beslut. Övriga årsmöteshandlingar publicerades i förra numret av Poste Restante.
Samtliga handlingar kan vid behov rekvireras hos !

Så här genomför vi årsmötet:

Röstningen sker via brev eller mejl, och för att korrespondensen inte ska bli alltför omfattande, behöver medlem endast meddela invändning mot förslag!

All kontakt kring årsmötet sker via mejl till till Annika Luttropp!

Den 1 oktober är sista dag att meddela eventuella andra förslag till beslut samt önskemål om du i förväg vill få besked via mejl om sådana förslag.
Den 15 oktober är sista dag att meddela invändningar mot förslagen till beslut.
Notera att bifall till förslagen inte behöver meddelas.

Den 21 oktober sammanställs alla meddelanden från medlemmar och årsmötesprotokoll upprättas.


Producerad för Nils Ferlin-Sällskapet av , Malmö.
Första versionen av denna web-sida publicerades på Internet 17 september 2020