Nils Ferlin-Sällskapet
Nyheter - evenemang

Här är medlemmar och andra som har Ferlin-relaterat material välkomna att medverka. Maila era bidrag om nyheter, kommande framträdanden etc. till eller .
  2021-08-28
Nytt nummer av Poste Restante
Läs i nr 2 om årsmötet, om årets pristagare m.m. här!
Vill ni repetera årsmöteshandlingarna finns dessa i nr 1/2021!  2021-06-22
Hemsidan flyttar
Nils Ferlin-Sällskapet har under de senaste åren samverkat med Nils Ferlins släktingar för att säkra Sällskapets fortlevnad. Samarbetet utvecklas alltmer och arbete pågår nu med att föra samman våra hemsidor. Allt relevant material flyttas successivt över från www.ferlinsallskapet.se till www.ferlin.se. Klicka gärna på knappen till vänster och bekanta dig med resultatet redan nu!

Denna hemsida kommer att stängas ner fr.o.m. 1 oktober 2021.  2021-03-10
KlaraBohemerna
Under våren kommer Teaterfabriken att presentera sin föreställning Nils Ferlin & KlaraBohemerna. Från den 25 mars finns en del av föreställningen tillgänglig på Spotify och andra strömningstjänster. Kalle Källman spelar och sjunger visor av Nils Ferlin, Ruben Nilson, Gunnar Turesson m.fl.

  2021-03-10
OBS ÄNDRAD TID FÖR ÅRSMÖTET!
Årsmötet kommer att äga rum lördagen den 18 september kl.14.00. Närmare information kommer i Poste Restante nr 1/2021 som kommer ut i mitten av maj.  2021-01-31
Nyheter 2021!
Vid styrelsemötet den 24 januari 2021 beslöts att flytta det planerade årsmötet från maj till september. Genom att senarelägga mötet kan det förhoppningsvis hållas i form av ett fysiskt möte.

Redan nu vill vi informera om att förslag på pristagare för Nils Ferlin-priset och Trubadur-priset ska vara Annika Luttropp tillhanda via post, telefon eller mejl senast 15 juni 2021. Mer information kommer i Poste Restante nr 1/2021.  2020-11-24
Årsmötesprotokoll
Sällskapets försenade årsmöte 2020 genomfördes den 21 oktober. Läs protokollet här!  2020-10-26
En hyllning till Tor Bergner
Bernt Törnblom (Trubadurpristagare 2016) har skrivit, tonsatt och sjungit in En klocka slår - en hyllning till Tor Bergner (Ferlinpristagare 1966). Så här berättar Bernt om sin sång:
"Tor Bergner brukade berätta att det ibland hände att Nils bad honom göra musik till en dikt - just denna gång gällde det Stjärnorna kvittar det lika - och var gång de möttes frågade Ferlin: "Nå bror, har det kommit någon musik?" - Nej, svarade Tor då, men så satt jag tillsammans med Emil Hagström på ett näringsställe i Gamla stan (kanske var det Stortorgskällaren) och klockorna i Storkyrkan började slå - och då kom musiken! Man kan inte räkna dem alla..."
Det är den historien som ligger bakom denna sång, berättar Bernt Törnblom. "När jag hörde Tor sjunga så hörde jag en klang från en svunnen tid. Vi är alla barn av vår tid."
Läs dikten direkt från notbladet här eller lyssna på sången på Spotify där den finns på albumet Det faller guld.
(OBS du måste ha - eller registrera (gratis) - ett konto på Spotify!)  2020-10-26
Det kommer alltid dagar
Dagens Dikt i Sveriges Radio P1 den 23 oktober var Det kommer alltid dagar (Vald till Folkets dikt). Den är författad av årets Ferlinpristagare Gunnar D. Hansson.
Du kan efterlyssna på uppläsningen här eller läsa själv här!  2020-09-17
Årets pristagare!
Läs om årets Ferlinpristagare Gunnar D Hansson och om Trubadurpristagaren Gösta Linderholm!  2020-08-27
Nya noter
Ove Engström har skickat två nya bidrag till Notbanken: Men går jag över ängarna och Kan du höra honom komma.
Till banken!  2020-03-30
Lasse Sandlin till minne
Sportjournalisten m.m. Lasse Sandlin har gått bort efter en längre tids sjukdom, 76 år gammal. Lasse var en uppskattad medlem av Nils Ferlin-Sällskapet sedan 1980-talet. Han var mycket intresserad av och påläst om Nils Ferlins verk och historia och inte minst fördjupade han sig i idrottens betydelse för Ferlins författarskap. 2003 publicerades här på hemsidan - för första gången i sin helhet - en lång och intressant essä om Nils Ferlin och idrotten. Den trycktes också uppdelad i tre på varandra föjande nummer av Poste Restante.
Som Sällskapets sekreterare och vice ordförande Annika Luttropp har skrivit bland minnesorden i Aftonbladet den 22 mars:
"Vi kommer att sakna Lasse på våra årsmöten och prisutdelningsmöten!"
Ytterligare minnesbilder finns bl.a. att läsa här!
och idrottsessän kan man fortfarande ta del av här!(länkad till Svenska Bandyförbundets hemsida, foto: Erik Jonsson)
  2020-03-29
Årsmöteshandlingar
I nya numret av Poste Restante kan du läsa styrelsens verksamhetsberättelse och sällskapets ekonomiska rapport för år 2019 samt ett utdrag ur revisorns rapport. Hela revisionsberättelsen (i PDF-format) kan rekvirera den hos !  2020-03-18
Inställt årsmöte!
På grund av den pågående coronasmittan och myndigheternas rekommendationer har styrelsen beslutat att ställa in årsmötet
den 12 maj
! Se bifogad skrivelse!

Närmare information kommer i Poste Restante nr 1/2020.
Vi räknar med att kunna hålla årsmötet i samband med höstens prisutdelningsmöte den 21 oktober.

  2020-03-17
Stadsvandring   OBS Inställd!
Snart - en stadsvandring i "Ferlins Klarakvarter"
med Peter Frisk lördagen den 4 april 2020.

  2020-02-25
Ferlin på film
Att Nils Ferlin medverkade i vännen Elof Ahrles film "Sången om Stockholm" (1947) är välbekant. Det har - även i denna spalt - hävdats att Ferlin också gjorde ett gästspel som sig själv i filmen "Fångad av en röst" (1943). Det står bl.a. på den DVD-utgåva av filmen som utkom 2004.
Sven-Gillis Hagberg har emellertid genom Svensk Filmdatabas kunnat konstatera att uppgiften är felaktig. Nils Ferlin förekommer visserligen i filmen, men rollen som skalden görs av skådespelaren Henrik Schildt!
Nils Ferlin har dock bidragit med en vistext som framförs i filmen av skådespelaren Åke Grönberg: Klunkom så I bröder små.

Det finns för övrigt också belägg för att Ferlin själv filmdebuterade som statist i John W. Brunius' stumfilm "Karl XII" (1925), men blev bortklippt!Skådespelaren Henrik Schildt i rollen som Nils Ferlin

  2020-02-03
Ferlinskulpturen i Hällefors

Också i Hällefors finner man Ferlin i skulpturformat. Nya bilder av Sven-Gillis Hagberg kan betraktas här!  2020-02-03
Träden därute

Sven-Gillis har också tipsat om en ny finstämd tonsättning av Ferlins dikt Träden därute (ur Från mitt ekorrhjul 1957),
tillgänglig på Youtube. Lyssna här!  2019-11-02
Ferlin i dödsannonser
Så här i Allhelgonahelgen kan man konstatera att dikter av Nils Ferlin ännu är vanligt förekommande i dödsannonser och minnesblad. Ofta rör det sig om kända strofer, men ej sällan kan det handla om andra texter som dock tillskrivs Ferlin - och som det då och då kommer frågor om. Jenny Westerström skriver så här om ett par av dessa texter:
"Dessa båda dikter används ofta i dödsannonser och tillskrivs Nils Ferlin. Det finns tyvärr inga bevis på att dikterna är skrivna av honom. Jag har gått igenom allt som finns i arkiv etc, men inte hittat något utkast eller manuskript som styrker. Trots detta tror jag att det är Ferlin som skrivit dikterna för någon begravningsdiktbok vid någon tidpunkt då han behövt lite inkomst. Han gjorde ibland så. Exempelvis skrev han schlagertexter, vykortstexter, morsdags-
kortstexter, texter som han sedan inte tog in i sina diktsamlingar, eftersom han ansåg att dessa verser inte riktigt höll måttet.
Med vänlig hälsning Jenny Westerström"

  2019-10-28
Svenskt litteraturstöd
Bokstödet i svartlackerad stålplåt med Nils Ferlins ansikte väckte stort intresse på mötet den 24 oktober. Det ingår i serien "Svenskt litteraturstöd", design Jan Landqvist, och tillhandahålles av Novellix och kostar 299 kr. Mera information på deras hemsida.

  2019-10-27
Ferlinpriset 2019
En bild från prisutdelningsmötet den 24 oktober, där ordföranden och sekreteraren delar ut årets pris till Tua Forsström. Samtidigt tilldelades Tommy Körberg årets trubadurpris. Han hade dock förhinder att närvara.  2019-10-20
Nytt bokprojekt
Hans Rutberg, systerdotterson till Nils Ferlin, informerar om planerna på ett nytt bokprojekt. Bakgrunden till projektet är följande:
När Nils Ferlin avled 1961 bildades ett Ferlinarkiv på Universitetsbiblioteket i Göteborg. Efter det att Nils' hustru Henny avled 1979 tillkom ytterligare material, bestående av färdiga dikter, diktutkast, brev, fotografier och mycket annat. Nils Ferlin hade inga egna barn, men hans systrar Lisa (gift Silén) och Ruth (gift Hladisch) bildade familj och hade flera barn. De fem syskonbarnen fick småningom också ta hand om delar av den litterära kvarlåtenskapen. Uppdelat i fem portioner har det stora materialet under många år förvarats i olika källare, på vindar och i garderober. För några år sedan började släktingar träffas regelbundet för att överblicka och sammanställa materialet, som nu till del är digitaliserat. Fynden består av dikter som inte publicerats i diktsamlingarna, prosastycken där Ferlins skicklighet som prosaist kommer fram, brev till och från Nils Ferlin, fotografier, restaurangmenyer med dikter, och mycket, mycket annat.
Ett exempel på fynd följer här: i samband med att Ferlin 1942 fick Frödingsstipendiet skrevs det mycket i tidningarna och Ferlin presenterades som en poet som skapade djärva bilder, exemplifierat av följande rad:
Jag tryckte mig in i min rolighets vadd och min pratsamhets yllekofta
I samarbete med Jenny Westerström bearbetas nu fynden med målsättningen att ge ut en bok 2021, då det är 60 år sedan Nils Ferlin avled. Tanken är boken ska ges ut av Nils Ferlins släktingar och Nils Ferlin-sällskapet.
För Nils Ferlins släktingar genom Hans Rutberg, systerdotterson till NilsDagens Nyheter 28 feb 1942

  2019-09-24
Poste Restante
Nya numret av Poste Restante har kommit. Läs om innehållet här!
Nu återger vi också vissa delar av höstnumrets innehåll - se länkarna på sidan!  2019-09-16
Nytt program
Lennart Hökpers presenterar ett nytt program "Från Luossa till Klara". Läs mera här!  2019-03-24
Nya noter
Greger Gustafsson har skickat två nya Ferlin-tonsättningar till Notbanken: Brådska och Det finns så många gårdar.
Till banken!  2018-11-04
Ferlin i blyerts
Sällskapet har fått en bild från Hasse Svidén i Nässjö. Det är
ett porträtt av Nils Ferlin, tecknat redan 1968. Hasse bodde då
i Ferlins Värmland, men finns idag i Nässjö. Han har där bl.a. framträtt på PRO med ett program om Ferlin, där Hasse berättat
om poetens liv, och också framfört några av hans kända visor.

  2018-02-10
Ferlin-tallrikar
Det finns fortfarande möjlighet att köpa några av de eftertraktade Ferlin-tallrikarna (i första hand nr 2 Cosmopolite och 3 En cylinderhatt). De är designade av prof. K.G. Bejemark och tillverkade i vitt benporslin av Gustavsberg.
Pris endast 60 kr/st!
Hör av dig till för beställning eller frågor!

  2018-02-05
Sällskapets hemsida
har legat nere en tid på grund av problem med den tidigare nätleverantören. Nu är vi "på banan" igen! Välkommen att botanisera bland Tor Englunds berättelser, Notbanken och
alla våra övriga sidor med Ferlin-information!  2017-08-23
Saxdalens manskör
Nytt programblad - se Program!  2017-06-13
Ferlin tillbaka på Nils Ferlins torg!
K.G. Bejemarks Ferlin-staty i Stockholm har under de stora renoveringarna omkring Sergels torg legat väl inpackad i ett magasin. Men nu är den tillbaka på sin gamla plats, efter en gemensam "återinvigning" av Stockholms stad och
Ferlin-sällskapet.  2015-11-22
Ferlin översatt till jiddisch

Se och hör Louisa Lyne sjunga Ferlins En valsmelodi på jiddisch här!  2015-09-26
Gåvor till Sällskapet

Som redovisades vid årsmötet har Sällskapet under året fått ta emot några mycket intressanta och trevliga gåvor. Li Norrman har skänkt ett exemplar av den antikvariska rariteten Lars och Lisa i Stockholm, som gavs ut 1937 med teckningar av Gösta Bjelkebo och texter av Nils Ferlin (se nedan). Och Lena Holmer har skänkt ett påskkort från Ferlin.  2015-09-26
Lars och Lisa i Stockholm

Den lilla boken för barn är inte lätt att få tag i. För att ändå ge en bild av den återger Nils Ferlin-Sällskapet här en avfotografering av bokens texter och bilder, med tillstånd från såväl Ferlins som Bjelkebos anhöriga.  2015-08-26
Ferlin-visor på Youtube

Roger Åkerlund, trubadur m.m. i Malmö, är sedan unga år nyfiken på Ferlin och även andra värmländska diktare. Han har tonsatt ett 20-tal dikter av Nils Ferlin. Några av dem har han sjungit in och de kan avlyssnas på hans Youtube-kanal här!  2015-04-21
Hilsen fra Danmark!

Jørgen Halskov är gymnasielärare, kompositör och vissångare i Köpenhamn. Han har länge varit intresserad av Nils Ferlins poesi och har tonsatt flera av dikterna. Han har sänt oss tre länkar till Youtube, där han framför ett par av sina tonsättningar, dels två versioner av Du har tappat ditt ord - en på svenska och en egen engelsk översättning, dels också den omtyckta Kärleken kommer...

Du har tappat ditt ord

Barefoot Child in the Cold Night

Kärleken kommer...

Jørgen vill gärna att vi hör av oss och berättar vad vi tycker om hans arbeten! Kontakta honom här!  2015-03-21
Ny CD och nytt program!

Erik Ström i Västervik är musiker och textförfattare. Han har nu kommit med en CD innehållande egna tonsättningar av Ferlin-dikter, varvat med diktläsning. Den kostar 100 kr och säljs till förmån för Svenska CP-föreningen. Läs mera på deras hemsida.

Skivan kan beställas via Eriks hemsida. Där finns också mera information om Erik Ströms person och verksamhet. Smakprov på hans visor kan avlyssnas här!

Erik turnerar också med ett program med sina visor. Läs mera här.  2014-10-05
Ferlin på Youtube

På Youtube finns mer än 2.700 Ferlin-anknutna bidrag, däribland många av Ove Engströms tolkningar. En av dem, Får jag lämna några blommor, som Ove sjunger tillsammans med dottern Beatrice förekom i riksradions Melodikrysset häromveckan. Lyssna på visan här och botanisera gärna vidare när ni ändå är där!  2013-04-15
Unik skivinspelning?!

Skivsamlaren och radiomannen Stefan Lagesson i Nybro har upptäckt en inspelning från 1931, där Nils Ferlin med stor säkerhet medverkar under pseudonym! Det är i så fall den i särklass tidigaste inspelningen med författaren själv. Det är en talskiva (Ultraphon 45118) med två humoristiska dialoger: Provryttaren och Söndagsfiske. Dialogerna har författats av "Philip den Magre" och framförs av bondkomikern Gösta Trallis och en "Calle Vemyra". Inspelningen är gjord i Solna i april 1931. Inga uppgifter finns om Philip den Magre eller Calle Vemyra, men den senares röst är påfallande lik Ferlins!!  2012-11-04
Vid Ferlins grav Alla helgons dag 2012
Allhelgonahelgen 2012 tände jag för Ferlin-sällskapets räkning ett ljus på Nils Ferlins grav på Bromma kyrkogård i Stockholm där han – tillsammans med sin mamma Elin Natalia – ligger begravd. Det var vackert och stämningsfullt på kyrkogården denna kväll och överallt brann ljus med stilla och klara lågor. På Ferlins grav brann redan flera ljus och någon hade lagt ett par rosor på gravstenen. I det disiga mörkret lyste där nu åtta små ljus och jag tänkte på Ferlins dikt I mörkret ur diktsamlingen Barfotabarn:

Du lilla lilla lykta i den stora stora natt,
ack hur innerligen hjälplös du irrar.
Du lilla lilla lykta i den stora stora natt:
ditt ljus är förmätet och förvirrar.

De kloka ha sin klokskap; deras drängar ha sitt skratt,
ty de fatta inte alls vad du menar,
du bleka lilla lykta i den stora svarta natt
där människor förfrysa till stenar.

Men jag tänkte att nog hjälper de små lågorna att för en stund skingra mörkret.

Tor Englund  2012-02-20
Notbank!

Ferlinsällskapet introducerar en notbank med tonsättningar av Ferlin-dikter. Först ut är två tonsättningar av Ove Engström: Barfotabarn och Inte ens en grå liten fågel.
Till banken!
Alla tonsättare är välkomna att göra "insättningar". Observera att uppgifter om upphovsrättigheter måste bifogas varje bidrag!  2011-12-18
Ferlin på engelska

John Irons är en översättare bosatt i Danmark. Han översätter nordisk poesi till engelska, bl.a. dikter av Nils Ferlin. Botanisera gärna på hans blogg: johnirons.blogspot.com!  2007-01-02
www.ferlin.se
Ferlins anhörigas hemsida om hans liv och verk är nu tillgänglig på internet. Informationsrik och mycket intressant! Unikt bildmaterial! Klicka här eller välj i menyn.


Producerad för Nils Ferlin-Sällskapet av , Malmö.
Första versionen av denna web-sida publicerades på Internet 15 april 2001
Uppdaterad senast 12 september 2021