Nils Ferlin-Sällskapets
medlemstidning
Poste Restante


Nr 2 för 2020 utkom i september månad
Ur innehållet:

- presentation av årets Ferlinpristagare Gunnar D Hansson
- och av Trubadurpristagaren Gösta Linderholm
- allt inför det uppskjutna men nu förestående årsmötet
- dagordning och instruktioner
- om framtiden för Nils Ferlin-Sällskapet
- Sven-Gillis Hagberg om Ferlinmuseet i Filipstad
- dikter och tonsättningar

Läs mera om årsmötet här!

Läs mera om Sällskapets framtid här!

Senaste numret av Poste RestanteKära medlem! Saknar Du Poste Restante?
Det kan bero på att Du glömt att meddela oss Din adressändring.
Hör av Dig fortast möjligt till Annika Luttropp!!

Producerad för Nils Ferlin-Sällskapet av , Malmö.
Första versionen av denna web-sida publicerades på Internet 15 april 2001
Uppdaterad senast 17 september 2020