Nils Ferlin-Sällskapets
medlemstidning
Poste Restante


Nr 2 för 2018 utkom i månadsskiftet september/oktober. Ur innehållet: Årets pristagare presenteras närmare. Ordföranden tecknar ett porträtt av Lilian Ahlm, som nyligen avlidit. Flera tonsättningar, bl.a. "Somna min flicka" av Tor Englund och Ove Engström. Bengt Gustafsson berättar om ett möte med Ferlin och Broder Tor. Staffan Atterhall skriver om Ferlins "Aldrig du var mej så nära". Notiser, protokoll och bilder från årsmötet i maj. Inbjudan till prisutdelningsmötet den 25 oktober.Kära medlem! Saknar Du Poste Restante?
Det kan bero på att Du glömt att meddela oss Din adressändring.
Hör av Dig fortast möjligt till Annika Luttropp!!
Senaste numret av Poste Restante


Producerad för Nils Ferlin-Sällskapet av , Malmö.
Första versionen av denna web-sida publicerades på Internet 15 april 2001
Uppdaterad senast 2 oktober 2018