Nils Ferlin-Sällskapet


Nils Ferlin-Sällskapet bildades i oktober 1962 - ett år efter skaldens bortgång. Initiativtagare var några av hans vänner och ett antal andra kulturpersonligheter: Idun Lovén, Carl Emil Englund, Ingegerd Granlund m.fl. Syftet var att till Ferlins minne instifta en stipendiefond till "värdiga svenskspråkiga lyriker". Det första Ferlin-stipendiet - sedermera Ferlinpriset - delades ut 1963. Från och med 1980 delar Nils Ferlin-Sällskapet också årligen ut ett trubadurpris, tack vare en generös donation av Curt Enström.

Sällskapets första ordförande var Ingegerd Granlund (1963-1973). Hon följdes av Sandro Key-Åberg (1973-1985), Jenny Westerström (1985-2000), Olof Ögren (2000-2001) och Jan Mårtenson (2001-2012). Fr.o.m. 2013 är Tor Englund ordförande.

Sedan 1968 ger sällskapet ut en medlemstidning, Poste Restante. Den utkommer med två nummer per år och innehåller artiklar om och kring Nils Ferlin. Däri porträtteras också de författare och trubadurer som korats till pristagare.

I takt med ett växande intresse för Nils Ferlins författarskap har sällskapet utvecklats och blivit en mångsidig bärare och spridare av kunskap och forskning om Ferlins kända och mindre kända sidor. Det har medlemmar både i Sverige och utomlands.

Sällskapet är öppet för envar Ferlin-vän! Medlemsavgiften är 200 kr per år (studerande och pensionärer 150 kr). Välkommen du också! Vårt plusgirokonto är 35 21 55-6.

Ferlins släktingar har en egen hemsida om Nils Ferlin - hans liv och verk. Deras webbadress är www.ferlin.se.
Våra hemsidor samverkar för att ge många ingångar till informationen om Ferlin.
Nils Ferlin
11 december 1898 - 21 oktober 1961_____________________________________________________________________________

Sällskapets ordförande är Tor Englund, Järfälla, och sekreterare är Annika Luttropp, Stockholm.

Har du frågor om Nils Ferlin eller om Sällskapet? Vill du bli medlem i Nils Ferlin-Sällskapet?
Vill du lämna förslag om nya pristagare?
Kontakta !

Frågor eller synpunkter på hemsidan?
Eposta till .Producerad för Nils Ferlin-Sällskapet av , Malmö.
Första versionen av denna web-sida publicerades på Internet 13 januari 1998
Uppdaterad senast 24 september 2019